Διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην θέση "Μουτουκάλα", Τ.Κ Φούρκας

07 Αύγουστος 2013

Εκτίθεται σε Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης στην θέση «Μουτουκάλα», που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Φούρκας του Δήμου Κόνιτσας. Πρόκειται για την δημοτική έκταση 10.675.38 τ.μ. στη θέση «Μουτουκάλα» της Τοπικής Κοινότητας Φούρκας όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα με ημερομηνία Ιούνιος 2013 που συνέταξε ο Τοπογράφος Μηχανικός κ. Γκούντας Απόστολος.

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf