Τα πιο πρόσφατα

Νέα & Δελτία Τύπου

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

26 Ιούλιος 2013

Σας προσκαλούμε στις 30-07-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κόνιτσας, σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση, όπου θα λάβει χώρα η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας, με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf