Τα πιο πρόσφατα

Νέα & Δελτία Τύπου

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

05 Ιούλιος 2013

Σας προσκαλούμε στις 10-07-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κόνιτσας, σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση, όπου θα λάβει χώρα η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας, με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf