Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Μαζίου.

04 Ιούλιος 2013

Σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας αριθμός 42/03-04-2013 [ΑΔΑ:ΒΛ4ΩΩΛ4-65Γ], εκτίθεται σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μαζίου του Δήμου Κόνιτσας.

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf