Τα πιο πρόσφατα

Νέα & Δελτία Τύπου

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

09 Μάιος 2013

Σας προσκαλούμε στις 13-05-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κόνιτσας, σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση, όπου θα λάβει χώρα η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας, με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87):

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf