Τα πιο πρόσφατα

Νέα & Δελτία Τύπου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

31 Μάιος 2024

Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε μηνών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf