Τα πιο πρόσφατα

Νέα & Δελτία Τύπου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 71/2024

15 Μάιος 2024

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf