Τα πιο πρόσφατα

Νέα & Δελτία Τύπου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

02 Μάιος 2024

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf