ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

02 Δεκέμβριος 2022

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην αριθ. πρωτ. 5966/01-12-2022 (ΑΔΑ:6Δ1ΝΩΛ4-Ε4Ξ )  ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 του Δήμου Κόνιτσας 

Κατεβάστε το
σε μορφή docx