ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Πρόσληψη ενός (1) οδηγού Δ.Ε Γ΄ κατηγορίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών

02 Δεκέμβριος 2021
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf