ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ

02 Δεκέμβριος 2021
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf