ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΣΤΗΝ Α.Ε.

29 Απρίλιος 2021
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf