Επεξηγηματική ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία ανάδειξης εκλογής νέου Γραμματέα του Δ.Σ. του Δήμου Κόνιτσας, κατόπιν της από 8/2/2021 αίτησης παραιτήσεως του μέχρι πρότινος ασκούντος καθήκοντα Γραμματέα Νικολάου Καλτσούνη

17 Φεβρουάριος 2021
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf