ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ μήνες για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας

12 Ιανουάριος 2021
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf