Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Νοέμβριος 2022

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ - ΜΑΧΗ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ

21 Νοέμβριος 2022

Στον οικισμό:

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ - ΜΑΧΗ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022