Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Ιούλιος 2020

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ

10 Ιούλιος 2020

Στον οικισμό: Κόνιτσα

 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ

ΤΡΙΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ 

10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020