Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Φεβρουάριος 2020

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 23 ΚΑΙ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

24 Φεβρουάριος 2020

Στον οικισμό: Κόνιτσα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 23 ΚΑΙ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020