Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Οκτώβριος 2015

"ΤΟ εθνικό χρέος προς τους άταφους ήρωες του 1940"

27 Οκτώβριος 2015

Στον οικισμό:

"ΤΟ εθνικό χρέος προς τους άταφους ήρωες του 1940"