Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Ιούλιος 2015

Τριήμερο Για την Κτηνοτροφία

31 Ιούλιος 2015

Στον οικισμό: Αετομηλίτσα

Τριήμερο για την κτηνοτροφία, στην Αετομηλίτσα, 31/7-1-2/8