Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Ιανουάριος 2015

Η Κόνιτσα προβάλλει και προβάλλεται

15 Ιανουάριος 2015

Στον οικισμό: Κόνιτσα

Μετά την πρώτη επιτυχή συνάντηση των καλλιτεχνών της Κόνιτσας που ασχολούνται με τη δημιουργία καλλιτεχνημάτων Ζωγραφικής,  Αγιογραφίας,  Φωτογραφίας,  Πέτρας, Ξύλου, Γυαλιού κλπ. αποφασίστηκαν τα εξής:

  • Η έκθεση καλλιτεχνημάτων θα γίνει πρώτα στην Κόνιτσα στα μέσα Φεβρουαρίου 2015
  • Θα ακολουθήσει η ίδια έκθεση στην Αθήνα στα τέλη Μαρτίου.


Επειδή ενδεχομένως κάποιοι συμπολίτες  μας  δεν ενημερώθηκαν με την πρώτη ανακοίνωση, δόθηκε παράταση συμμετοχής στην έκθεση μέχρι 30 Ιανουαρίου 2015. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 2655024144 στην κα Πύρσου Κωνσταντίνα.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού
Καλλιντέρης Γεώργιος