Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Σεπτέμβριος 2014

Κόνιτσα.... Εξερευνώ - ανακαλύπτω - μαθαίνω

09 Σεπτέμβριος 2014

Στον οικισμό: Κόνιτσα

Κόνιτσα.... Εξερευνώ - ανακαλύπτω - μαθαίνω

9/09/2014 και ώρα 9:30π.μ.

Χώρος συνάντησης: Κεντρική Πλατεία Κόνιτσας
Επίσκεψη στο Οικιστικό Συγκρότημα της Χάμκως Περίπατος στον παραδοσιακό οικισμό της

Κόνιτσας Περιβαλλοντικά παιχνίδια, ζωγραφική και χειροτεχνίες 

Δωρεάν συμμετοχή