Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Φεβρουάριος 2014

Ενημερωτική ημερίδα «Προσέγγιση LEADER»

12 Φεβρουάριος 2014

Στον οικισμό: Κόνιτσα

Στο πλαίσιο της 3ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος «Προσέγγιση leader” του Άξονα 4 του προγράμματος της « Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ), η «ΉΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» σε συνεργασία με το Δήμο Κόνιτσας, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα προς τον τοπικό πληθυσμό της περιοχής (πρώην Καποδιστριακοί Δήμοι Κόνιτσας,Κοινότητες Αετομηλίτσας και Φούρκας), όπου θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα «Προσέγγιση LEADER», με όλες τις προκηρυσσόμενες δράσεις, θα αναλυθούν τα περιεχόμενα του φακέλου υποψηφιότητας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομιστούν κατά την υποβολή των φακέλων και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12/2/2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00 π.μ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.