Διαδρομή ιστορικού  και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος

Περιηγηθείτε στα αρχοντικά κτίρια της Κόνιτσας και των τριγύρω περιοχών. Ακολουθεί αναλυτικός χάρτης ο οποίος περιέχει τα σημαντικότερα αρχοντικά κτίρια που βρίσκονται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κόνιτσας και έχουν χαρακτηρισθεί ως διατηρητέα με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

Επίσης, περιέχει και κτίρια ή κτιριακά συγκροτήματα που βρίσκονται σε οικισμούς του Δήμου Κόνιτσας που και αυτά με τη σειρά τους είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα με τις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ