Αναρρίχηση

Από τα βουνά της Κόνιτσας, μόνο τα ασβεστολιθικά βράχια της Τύμφης προσφέρονται για αναρρίχηση. Το αναρριχητικό πεδίο της Τύμφης αποτελεί ένα από τα πιο αξιόλογα και ταυτόχρονα δύσκολα αναρριχητικά πεδία της Ελλάδας.

Από το 1955 έως σήμερα στο βουνό αυτό  και κυρίως  στις κορυφές Αστράκα (2436μ) και Γκαμήλα (2497μ) έχουν χαραχθεί αρκετές αναρριχητικές και ταυτόχρονα καταρριχητικές διαδρομές, οι οποίες περιλαμβάνουν ποικιλία  βαθμών δυσκολίας.