Πρόχειρος διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για τη δημιουργ...

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρου...

28 Νοέμβριος 2013

Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας υδραυλικών υλικών

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη (...

07 Νοέμβριος 2013

Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας οικοδομικών υλικών

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη (...

07 Νοέμβριος 2013

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια νέων φωτιστικών τεχνολογίας LED

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας προκηρρύσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες  προσφορές  με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφ...

05 Νοέμβριος 2013

Περιληπτική διακήρυξη προμήθειας

Διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες  προσφορές  με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά, για την «ΠΡΟΜΗΘ...

16 Οκτώβριος 2013

Προόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Innovative Space Satellite Mon...

09 Οκτώβριος 2013

Περίληψη προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης με προεκτιμώμενη αμοιβή άνω το...

Ο Δήμος Κόνιτσας προκηρύσσει την εκπόνηση της οριστικής μελέτης για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της Δη...

19 Μάρτιος 2013

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου στην ΤΚ Αμαράντου

Σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας αριθμός 142/04-10-2012...

12 Μάρτιος 2013