Προόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Innovative Space Satellite Mon...

09 Οκτώβριος 2013

Περίληψη προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης με προεκτιμώμενη αμοιβή άνω το...

Ο Δήμος Κόνιτσας προκηρύσσει την εκπόνηση της οριστικής μελέτης για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της Δη...

19 Μάρτιος 2013

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου στην ΤΚ Αμαράντου

Σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας αριθμός 142/04-10-2012...

12 Μάρτιος 2013

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου στην ΤΚ Αηδονοχωρίου

Σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας αριθμός 07/10-01-2013,...

12 Μάρτιος 2013

Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης Ακινήτου στην ΤΚ Ηλιόρραχης

Σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας αριθμός 16/01-02-2013,...

12 Μάρτιος 2013

Προμήθεια τροφίμων

Ο Δήμος Κόνιτσας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης, την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια τροφίμων γ...

13 Φεβρουάριος 2013

Προμήθεια καυσίμων

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων και λιπαντικών, αξίας...

27 Δεκέμβριος 2012