Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου στην ΤΚ Αμαράντου

Σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας αριθμός 142/04-10-2012...

12 Μάρτιος 2013

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου στην ΤΚ Αηδονοχωρίου

Σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας αριθμός 07/10-01-2013,...

12 Μάρτιος 2013

Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης Ακινήτου στην ΤΚ Ηλιόρραχης

Σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας αριθμός 16/01-02-2013,...

12 Μάρτιος 2013

Προμήθεια τροφίμων

Ο Δήμος Κόνιτσας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης, την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια τροφίμων γ...

13 Φεβρουάριος 2013

Προμήθεια καυσίμων

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων και λιπαντικών, αξίας...

27 Δεκέμβριος 2012