Πλατφόρμα Πρότυπων Καλλιεργειών

Παρουσίαση του έργου “Πλατφόρμα Πρότυπων Καλλιεργειών Κόνιτσας Ιωαννίνων”. Μπορείτε να δείτε όλες τις προτεινόμενες καλλιέργειες αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών της πεδιάδας της Κόνιτσας Ιωαννίνων.