ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη ενός (1) Χειριστή Μ.Ε τετράμηνης διάρκειας για την Τεχνική Υπηρεσία

07 Δεκέμβριος 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΧ2/2021

07 Δεκέμβριος 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡ...

07 Δεκέμβριος 2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ

06 Δεκέμβριος 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣ...

03 Δεκέμβριος 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

03 Δεκέμβριος 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒ...

03 Δεκέμβριος 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

03 Δεκέμβριος 2021