ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

03 Δεκέμβριος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην αριθ. πρωτ. 5966/01-12-2022 (ΑΔΑ:6Δ1ΝΩΛ4-Ε4Ξ )  ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 του ...

02 Δεκέμβριος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

02 Δεκέμβριος 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τελετή παράδοσης του ομοιώματος έφιππου οπλίτη του ’40 από τον Σύνδεσμο Αποστράτων Αξιωματικών Ιππικού – Τεθωρακισμένων  π...

29 Νοέμβριος 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

28 Νοέμβριος 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

28 Νοέμβριος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τους δικαούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

28 Νοέμβριος 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

24 Νοέμβριος 2022