ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εκλογή μελών δημοτικής επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας

11 Ιανουάριος 2024

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου

11 Ιανουάριος 2024

Α.Δ.Σ.164/2023:Επιβολή τέλους χρήσης δημοτικών εκτάσεων από 1/1/2024 ως 31/1...

10 Ιανουάριος 2024

Α.Δ.Σ.163/2023:Καθορισμός και επιβολή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) απ...

10 Ιανουάριος 2024

Α.Δ.Σ.162/2023:Καθορισμός και επιβολή τελών κοινοχρήστων χώρων (οδών, πλατει...

10 Ιανουάριος 2024

Α.Δ.Σ.161/2023:Καθορισμός και επιβολή τελών καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού και...

10 Ιανουάριος 2024

Α.Δ.Σ.160/2023:Καθορισμός και επιβολή τελών ύδρευσης από 1/1/2024 ως 31/12/2024

10 Ιανουάριος 2024

A.O.E.150/2023:Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού, ισολογισμού και...

04 Ιανουάριος 2024