Α.Δ.Σ.112/2023:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση αίθουσας στο σύλ...

26 Σεπτέμβριος 2023

Α.Ο.Ε.111/2023:Ορισμός υπολόγου για πληρωμή τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δ. ...

26 Σεπτέμβριος 2023

Α.Δ.Σ.113/2023:Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με τη...

26 Σεπτέμβριος 2023

Α.Ο.Ε.97/2023:Έγκριση πρωτοκόλλου ελέγχου χρηματικής διαχείρισης Αυγούστου 20...

21 Σεπτέμβριος 2023

Α.Ο.Ε.101/2023:Ορισμός υπολόγου για πληρωμή οφειλής στη ΔΕΔΔΗΕ

14 Σεπτέμβριος 2023

A.O.E.100/2023:Έγκριση 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικ...

13 Σεπτέμβριος 2023

Α.Δ.Σ.114/2023:Έγκριση απόφασης Δημάρχου αρ. 151/2023 : Απευθείας ανάθεση «Απ...

13 Σεπτέμβριος 2023

Α.Δ.Σ. 110/2023:3η κατανομή για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων ...

13 Σεπτέμβριος 2023