Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 23-11-2012

Σας προσκαλούμε στις 23-11-2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κόνιτσας, σε...

21 Νοέμβριος 2012

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε στις 09-11-2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κόνιτσας, σε...

05 Νοέμβριος 2012

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ...

30 Οκτώβριος 2012

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ...

02 Οκτώβριος 2012