Επιτροπή Τουρισμού

Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Κόνιτσας, η οποία σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 70 του Ν. 3852/2010, απαρτίζεται από τους κάτωθι:

Τακτικά μέλη

 • ΛΑΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Πρόεδρος Επιτροπής, Δημοτικός Σύμβουλος
 • ΔΗΜΑΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μέλος Επιτροπής, Δημοτικός Σύμβουλος
 • ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Μέλος Επιτροπής, Δημοτικός Σύμβουλος
 • ΛΑΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος Επιτροπής
 • ΕΞΑΡΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος Επιτροπής
 • ΤΑΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος Επιτροπής
 • ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέλος Επιτροπής
 • ΚΩΤΣΙΚΟΣ ΤΑΣΣΟΣ Μέλος Επιτροπής
 • ΖΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος Επιτροπής
 

Αναπληρωματικά μέλη

 • ΚΟΡΤΣΙΝΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 • ΓΑΪΤΑΝΙΔΗ ΝΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
 • ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 • ΚΥΡΤΣΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 • ΑΡΛΕΤΗ ΕΛΕΝΗ
 • ΜΗΤΣΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
 • ΚΑΦΕΤΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
 • ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Δημοτική υπάλληλος Νίκου Γιάννα.