Επιτροπή Τουρισμού

Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Κόνιτσας, η οποία σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 70 του Ν. 3852/2010, απαρτίζεται από τους κάτωθι:

Τακτικά μέλη

  • ΛΑΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Πρόεδρος Επιτροπής, Δημοτικός Σύμβουλος
  • ΔΗΜΑΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μέλος Επιτροπής, Δημοτικός Σύμβουλος
  • ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Μέλος Επιτροπής, Δημοτικός Σύμβουλος
  • ΛΑΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος Επιτροπής
  • ΕΞΑΡΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος Επιτροπής
  • ΤΑΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος Επιτροπής
  • ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέλος Επιτροπής
  • ΚΩΤΣΙΚΟΣ ΤΑΣΣΟΣ Μέλος Επιτροπής
  • ΖΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος Επιτροπής
 

Αναπληρωματικά μέλη

  • ΚΟΡΤΣΙΝΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
  • ΓΑΪΤΑΝΙΔΗ ΝΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
  • ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  • ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  • ΚΥΡΤΣΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
  • ΑΡΛΕΤΗ ΕΛΕΝΗ
  • ΜΗΤΣΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
  • ΚΑΦΕΤΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
  • ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Δημοτική υπάλληλος Νίκου Γιάννα.