Α.Δ.Σ.119/2023:Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή και διαμόρφ...

21 Νοέμβριος 2023

Α.Ο.Ε.129/2023:Έγκριση δαπάνης για εργασίες μόνωσης - στεγανοποίησης ταράτσας...

20 Νοέμβριος 2023

Α.Ο.Ε.128/2023:Έγκριση δαπάνης εξόφλησης κοινοχρήστων για τα διαμερίσματα επί...

20 Νοέμβριος 2023

Α.Ο.Ε.122/2023:Έγκριση πρωτοκόλλου ελέγχου χρηματικής διαχείρισης Σεπτεμβρίου...

20 Νοέμβριος 2023

A.O.E.121/2023:Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλο...

20 Νοέμβριος 2023

Α.Δ.Σ.134/2023:Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλο...

20 Νοέμβριος 2023

Α.Δ.Σ.120/2023:Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή πλακοστρώσ...

20 Νοέμβριος 2023

Α.Δ.Σ.131/2023:Έγκριση ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή και επισκευή καλντεριμιών στ...

15 Νοέμβριος 2023