ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. (17/05/2022)

18 Μάιος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ RAPID TEST ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5/2022

16 Μάιος 2022

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 51ΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

16 Μάιος 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣ...

13 Μάιος 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

13 Μάιος 2022

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 4ΟΥ 2022

12 Μάιος 2022

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 4ΟΥ 2022

12 Μάιος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

09 Μάιος 2022