ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ...

19 Αύγουστος 2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

19 Αύγουστος 2014

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Λιπαντικών του Δήμου Κόνιτσας και των Νομικών Προ...

O Δήμαρχος Δήμου Κόνιτσας Νομού Ιωαννίνων προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο  μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για...

14 Μάιος 2014

Διακήρυξη διαγωνισμού αριθ 01/2014 Προμήθειας «Υγρών καυσίμων»

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Μειοδοτικό  Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη...

21 Ιανουάριος 2014

Επαναληπτική διακήρυξη προμήθειας τροφίμων 2014

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας προκηρύσσει ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ανοικτό διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης  τη χαμηλότερη τιμή για την προμή...

10 Ιανουάριος 2014

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για το 2014

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης  τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια για την ...

30 Νοέμβριος 2013

Πρόχειρος διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για τη δημιουργ...

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρου...

28 Νοέμβριος 2013

Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας υδραυλικών υλικών

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη (...

07 Νοέμβριος 2013