Επαναληπτική διακήρυξη προμήθειας τροφίμων 2014

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας προκηρύσσει ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ανοικτό διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης  τη χαμηλότερη τιμή για την προμή...

10 Ιανουάριος 2014

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για το 2014

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης  τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια για την ...

30 Νοέμβριος 2013

Πρόχειρος διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για τη δημιουργ...

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρου...

28 Νοέμβριος 2013

Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας υδραυλικών υλικών

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη (...

07 Νοέμβριος 2013

Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας οικοδομικών υλικών

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη (...

07 Νοέμβριος 2013

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια νέων φωτιστικών τεχνολογίας LED

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας προκηρρύσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες  προσφορές  με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφ...

05 Νοέμβριος 2013

Περιληπτική διακήρυξη προμήθειας

Διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες  προσφορές  με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά, για την «ΠΡΟΜΗΘ...

16 Οκτώβριος 2013

Προόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Innovative Space Satellite Mon...

09 Οκτώβριος 2013