Επαναληπτική διακήρυξη προμήθειας τροφίμων 2014

10 Ιανουάριος 2014

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας προκηρύσσει ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ανοικτό διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης  τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ειδών ΤΡΟΦΙΜΩΝ συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 116.493,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf