Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για το 2014

30 Νοέμβριος 2013

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης  τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κόνιτσας, της Μαθητικής Εστίας Κόνιτσας και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΕΠΑΠΑ για το έτος 2014» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 116.493,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf