Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Λιπαντικών του Δήμου Κόνιτσας και των Νομικών Προσώπων

14 Μάιος 2014

O Δήμαρχος Δήμου Κόνιτσας Νομού Ιωαννίνων προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο  μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υγρών Καυσίμων – Λιπαντικών του Δήμου  Κόνιτσας και των Νομικών Προσώπων του»  για το έτος 2014, με κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερη τιμή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού – Π.Ε. Ιωαννίνων,συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 245.323,50  μετά του ΦΠΑ.

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf