Προμήθεια τροφίμων

Ο Δήμος Κόνιτσας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης, την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια τροφίμων γ...

13 Φεβρουάριος 2013

Προμήθεια καυσίμων

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων και λιπαντικών, αξίας...

27 Δεκέμβριος 2012