ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «Προμήθεια επίπλων & προθη...

07 Σεπτέμβριος 2015

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΑΔΕΣ Δ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ

21 Αύγουστος 2015

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Δ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ

21 Αύγουστος 2015

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού γι...

12 Ιούνιος 2015

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑΤΟΣ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

08 Ιούνιος 2015

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015 για την «Προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες των υπηρεσι...

20 Μάρτιος 2015

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες ...

20 Μάρτιος 2015

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΟΠΕΤΡΑ

20 Μάρτιος 2015