ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015 για την «Προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες των υπηρεσι...

20 Μάρτιος 2015

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες ...

20 Μάρτιος 2015

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΟΠΕΤΡΑ

20 Μάρτιος 2015

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κόνιτσας επιθυμεί να κατασκευάσει Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης με τα εξής χαρακτηριστικά...

02 Ιανουάριος 2015

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΛΙΟΡΡΑΧΗΣ

24 Οκτώβριος 2014

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

24 Οκτώβριος 2014

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

24 Οκτώβριος 2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

24 Οκτώβριος 2014