ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Δ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ

21 Αύγουστος 2015

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού γι...

12 Ιούνιος 2015

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑΤΟΣ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

08 Ιούνιος 2015

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015 για την «Προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες των υπηρεσι...

20 Μάρτιος 2015

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες ...

20 Μάρτιος 2015

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΟΠΕΤΡΑ

20 Μάρτιος 2015

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κόνιτσας επιθυμεί να κατασκευάσει Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης με τα εξής χαρακτηριστικά...

02 Ιανουάριος 2015

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΛΙΟΡΡΑΧΗΣ

24 Οκτώβριος 2014