Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Κόνιτσας, της Μαθητικής Εστίας Κόνιτσας και του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία ΚΕΠΑΠΑ για το έτος 2015»

20 Μάρτιος 2015

Διακήρυξη πρόχειρου  διαγωνισµού για την «Προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου  Κόνιτσας, της Μαθητικής Εστίας Κόνιτσας και του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία ΚΕΠΑΠΑ για το έτος 2015»

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf