Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού για το εκθετήριο έργων των Χιονιαδιτών αγιογράφων & ζωγράφων»

12 Ιούνιος 2015

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού για το  εκθετήριο έργων των Χιονιαδιτών αγιογράφων & ζωγράφων»

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf