ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Επισκευή παλαιού Δημοτικού Σχολείου Καλλιθ...

16 Ιούνιος 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ "«Επισκευή κεντρικής πλατείας και πλακόστρωση ...

Ο Δήμος Κόνιτσας δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές επιλογή αναδόχου για τηνκατ...

16 Ιούνιος 2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ "«Επισκευή κεντρικής πλατείας και πλακόστρωση απ...

15 Ιούνιος 2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΓΗΠΕΔΟΥ...

02 Ιούνιος 2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: "ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗ...

02 Ιούνιος 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚ...

25 Νοέμβριος 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΚΕΠΑΠΑ, ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, Α/Β...

11 Νοέμβριος 2016

Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια Υδραυλικών Υλικών»

18 Αύγουστος 2016