ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: "Κατασκευή αύλακα περισυλλογής ομβρίων υδάτ...

19 Ιούνιος 2017

ΕΡΓΟ: Κατασκευή ζαρζανέτ στην Επαρχιακή οδό από Κόνιτσα προς Πηγή λόγω κατολί...

19 Ιούνιος 2017

ΕΡΓΟ: Τσιμεντόστρωση στους χώρους μπροστά από το κοινοτικό κατάστημα και την ...

19 Ιούνιος 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: «Κατασκευή οχετού στην εκκλησία Αγ. Αποστόλων...

19 Ιούνιος 2017

ΕΡΓΟ: "Τοιχοποιία κατά μήκος κεντρικής οδού από οικία Γεωργίου Τσάγκα έως οικ...

19 Ιούνιος 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Επισκευή παλαιού Δημοτικού Σχολείου Καλλιθ...

16 Ιούνιος 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ "«Επισκευή κεντρικής πλατείας και πλακόστρωση ...

Ο Δήμος Κόνιτσας δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές επιλογή αναδόχου για τηνκατ...

16 Ιούνιος 2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ "«Επισκευή κεντρικής πλατείας και πλακόστρωση απ...

15 Ιούνιος 2017