ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: «Κατασκευή οχετού στην εκκλησία Αγ. Αποστόλων και επισκευή περιβόλου νεκροταφείου στην τκ Βούρμπιανης»

19 Ιούνιος 2017

Ο Δήμος Κόνιτσας

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

την με συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές επιλογή αναδόχου για την
κατασκευή του έργου: «Κατασκευή οχετού στην εκκλησία Αγ. Αποστόλων και επισκευή περιβόλου νεκροταφείου στην τκ Βούρμπιανης»

Εκτιμώμενης αξίας: €16.335,38 με ΦΠΑ

 

 

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή docx
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf