ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ "Διαπλάτυνση οδού και τοίχος αντιστήριξης στην Τ...

Ο Δήμος Κόνιτσας, διενεργεί συνοπτικό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: "Διαπλάτυνση οδού και τοίχος αντιστήριξης στη...

20 Σεπτέμβριος 2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ «Τσιμεντοστρώσεις και τοιχοποιίες στις τκ Ασημοχ...

Ο Δήμος Κόνιτσας, διενεργεί συνοπτικό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις και τοιχοποιίες στις τκ Αση...

28 Αύγουστος 2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ "«Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στη ΔΚ Κόνιτσας»...

Ο Δήμος Κόνιτσας, διενεργεί συνοπτικό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στη ΔΚ Κόνιτσα...

28 Αύγουστος 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: "Κατασκευή αύλακα περισυλλογής ομβρίων υδάτ...

19 Ιούνιος 2017

ΕΡΓΟ: Κατασκευή ζαρζανέτ στην Επαρχιακή οδό από Κόνιτσα προς Πηγή λόγω κατολί...

19 Ιούνιος 2017

ΕΡΓΟ: Τσιμεντόστρωση στους χώρους μπροστά από το κοινοτικό κατάστημα και την ...

19 Ιούνιος 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: «Κατασκευή οχετού στην εκκλησία Αγ. Αποστόλων...

19 Ιούνιος 2017

ΕΡΓΟ: "Τοιχοποιία κατά μήκος κεντρικής οδού από οικία Γεωργίου Τσάγκα έως οικ...

19 Ιούνιος 2017