ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

04 Ιανουάριος 2018

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή docx