ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικές οδούς, στέγες δημοτικών κτιρίων και δημοτικά κτηνοτροφικά στέγαστρα»

03 Αύγουστος 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικές οδούς, στέγες δημοτικών κτιρίων και δημοτικά κτηνοτροφικά στέγαστρα»

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή docx
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf