ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Επισκευή παλαιού Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας» Εκτιμώμενης αξίας: €14.301,44 με ΦΠΑ

16 Ιούνιος 2017

Ο Δήμος Κόνιτσας

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

την με συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές επιλογή αναδόχου για την
κατασκευή του έργου: «Επισκευή παλαιού Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας»

Εκτιμώμενης αξίας: €14.301,44 με ΦΠΑ

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή docx