ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: "Κατασκευή αύλακα περισυλλογής ομβρίων υδάτων στη θέση Μωραιτέους και τοποθέτηση σχαρών στον κεντρικό δρόμο τκ Αγ. Παρασκευής"

19 Ιούνιος 2017

Ο Δήμος Κόνιτσας
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
την με συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές επιλογή αναδόχου για την
κατασκευή του έργου: «Κατασκευή αύλακα περισυλλογής ομβρίων υδάτων στη θέση Μωραιτέους και τοποθέτηση σχαρών στον κεντρικό δρόμο τκ Αγ. Παρασκευής»
Εκτιμώμενης αξίας: €14.300,34 με ΦΠΑ

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή docx
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf