ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ "«Επισκευή κεντρικής πλατείας και πλακόστρωση από οικία Πίσπα Αθ. έως κεντρικό δρόμο οικία Μάιπα Νικ. του Αθ. τκ Διστράτου»"

16 Ιούνιος 2017

Ο Δήμος Κόνιτσας

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

την με συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές επιλογή αναδόχου για την
κατασκευή του έργου: «Επισκευή κεντρικής πλατείας και πλακόστρωση από οικία Πίσπα Αθ. έως κεντρικό δρόμο οικία Μάιπα Νικ. του Αθ. τκ Διστράτου»
Εκτιμώμενης αξίας: €13.840,38 με ΦΠΑ

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf