ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «Προμήθεια επίπλων & προθηκών εκθεμάτων για το Μουσείο Οίνου και Αμπέλου της Ηπείρου»

07 Σεπτέμβριος 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «Προμήθεια επίπλων & προθηκών εκθεμάτων για το Μουσείο Οίνου και Αμπέλου της Ηπείρου»

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf