ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑΤΟΣ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

08 Ιούνιος 2015

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑΤΟΣ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf